Опис та правила конкурсу

Офіційні правила Конкурсу «Tech Today Awards»

1. Загальні положення
1.1. Замовник Конкурсу — Приватне Акціонерне Товариство «МТС УКРАЇНА» (надалі — Замовник).
1.2. Організатор Конкурсу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Брендком» (надалі — Організатор)
1.3. Мета конкурсу: сприяти популяризації української науки
1.4. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Конкурсу «Tech Today Awards» (далі по тексту – Конкурсу).
1.5. Переможці Конкурсу будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах.
1.6. Для проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за ходом Конкурсу та нагородження Переможців Конкурсу Організатор має право залучати третіх осіб.

2. Період і місце проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проходитиме у період з 01 березня 2016 року по 28 лютого 2017 в мережі Інтернет на сайті https://techtoday.in.ua
2.2. У разі зміни термінів чи умов проведення Конкурсу, Організатор оголошує про це у місці проведення Конкурсі, зазначеному у п. 2.1.
2.3. Період реєстрації та завантаження конкурсних робіт на сайт: з 1 березня 2016 року по 30 січня 2017 року.
2.4. Визначення шорт-листа Конкурсу відбудеться в період: з 01 по 15 лютого 2017 року, шляхом публікації на сайті https://techtoday.in.ua
2.5. Оголошення переможців у номінаціях відбудеться в період з 15 по 28 лютого 2017 року під час гала-заходу Tech Today Awards
2.6. Конкурс проводиться на всій території України

3. Загальні умови участі в Конкурсі
3.1. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, що на день початку Конкурсу досягли 18 років
3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь у Конкурсі:
3.2.1. Представники Замовника, та / або Організатора Конкурсу, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та / або проведення Конкурсу, а також їхні близькі родичі (чоловік / дружина, брат / сестра, діти, батьки);
3.2.2. Особи, що на день початку Конкурсу не досягли 18 років, та / або не є громадянами України
3.2.3. Особи, які не виконали умови участі в Конкурсу, порушили ці Правила;
3.3. Беручи участь в Конкурсі, Учасник підтверджує, що згоден з цими Правилами.

4. Правила участі в Конкурсі
4.1. Щоб взяти участь в Конкурсі, Учаснику необхідно:
4.1.1. Написати унікальну статтю про українську науку (надалі «Конкурсна робота»);
4.1.2. Обрати одну з 2 номінацій Конкурсу:
4.1.2.1. Найкраще інтерв’ю з науковцем
4.1.2.2. Найкраща стаття про науковий проект
4.1.3. Заповнити анкету учасника за прикладом на сайті https://techtoday.in.ua;
4.1.4. Надіслати статтю з ілюстративними матеріалами та анкету на електронну поштову скриньку Організатора: ua.techtoday@gmail.com;
4.2. Конкурсна робота буде перевірена редакцією сайту https://techtoday.in.ua на відповідність до вимог, зазначених у п. 4.5. цих Правил.
4.3. Затверджена редакцією Конкурсна робота буде розміщена на сайті https://techtoday.in.ua/ у розділі Tech Today Awards та прийнята до участі у конкурсі.
4.4. Учасник отримає підтвердження про прийняття Конкурсної роботи на електронну поштову скриньку, вказану в анкеті учасника.

4.5. Вимоги до Конкурсних робіт:
4.5.1. Робота має бути унікальною та інноваційною (розповідати про щось нове);
4.5.2. Текст роботи має стосуватися досягнень українських науковців, та бути значущим для популяризації української науки;
4.5.3. Робота має бути написана не раніше 1 березня 2016 року;
4.5.4. Інформація, що наведена у статті повинна бути достовірною та перевіреною;
4.5.5. Обсяг роботи повинен бути не меншим за 3 000 та не перевищувати 15 000 знаків з пробілами;
4.5.6. Автор повинен надати від 1 до 10 ілюстративних матеріалів, що стосуються статті. Автор повинен мати права на розповсюдження ілюстративних матеріалів;
4.6. За достовірність інформації, що наведена у статті несе відповідальність автор статті.

4.7. Учаснику можуть відмовити в участі у конкурсі, якщо:
4.7.1. Робота була надіслана пізніше встановленого терміну;
4.7.2. Порушено умови Конкурсу, викладені в цих Правилах;
4.7.3. Аналогічну роботу раніше надсилав інший учасник;
4.7.4. Встановлено факт порушення авторських прав.
4.8. Кількість Конкурсних робіт від одного учасника необмежена.
4.9. Для участі в конкурсі претенденти повинні надсилати власні роботи, на які в них є права публікації. Замовник та Організатор Конкурсу та члени журі не несуть відповідальності за порушення авторського права учасниками конкурсу. Замовник та Організатор Конкурсу мають право на публікацію Конкурсної роботи, надісланої учасником, із вказанням імені або псевдоніму автора.
4.10. Учасники зобов’язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Конкурсі.
4.11. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Конкурсу, або спробі незаконного отримання Призів з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Замовника дискваліфікується та не бере подальшої участі в Конкурсі. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

5. Визначення Переможців Конкурсу
5.1. Визначення переможців відбувається шляхом оцінювання експертним журі Конкурсних робіт Учасників, які виконали умови Конкурсу за Критеріями, визначеними в п. 5.2 цих Правил.
5.2. Журі оцінює Конкурсні роботи, виставляючи бали від 1 до 10 згідно з такими Критеріями:
5.2.1. Зрозумілість. Оцінюється загальне сприйняття викладеного тексту, рівень донесення суті статті до читача;
5.2.2. Стиль подачі. Оцінюється простота і популярність викладу тексту;
5.2.3. Логіка подачі. Оцінюється композиція статті, цілісність тексту;
5.2.4. Креативність. Оцінюється підхід автора до подачі тексту, вміння зацікавити читача темою;
5.2.5. Відповідність тексту заданій темі. Оцінюється рівень розкриття теми статті у тексті.
5.3. Шорт-лист у 2 номінаціях буде визначений експертним журі шляхом оцінювання Конкурсних робіт Учасників, які виконали умови конкурсу.
5.4. Шорт-лист Конкурсу буде опублікований на сайті https://techtoday.in.ua 15 лютого 2017 року
5.5. Переможці Конкурсу у 2 номінаціях будуть визначені з шорт-листа експертним журі.
5.6. Ще один переможець буде обраний Президентом Фонду «Національного Розвитку та Інновацій» Ольгою Крупською
5.7. Переможці Конкурсу в 2 номінаціях будуть оголошені на гала-заході Tech Today Awards, в період з 15 по 28 лютого 2017 року
5.8. Журі Конкурсу складатиметься з 5 експертів та буде представлено на сайті https://techtoday.in.ua в період з 01 березня 2016 по 01 квітня 2016 року

5.9. Після оголошення результатів Конкурсу Переможці у 2 номінаціях отримують подарунки, визначені в п. 6.1.1. цих Правил. Переможець, обраний представником ГО «Фундація «Національного розвитку та інновацій» отримує подарунок, визначений в п. 6.1.2. цих Правил.
5.10. Подарунки читацьких симпатій
5.11. Починаючи з травня 2016 р. щомісяця до 30 січня 2017 р. буде нагороджуватися робота, яка за місяць отримала найбільшу кількість голосів від читачів
5.12. Голоси від читачів дорівнюють кількості лайків за роботу через соціальні мережі.
5.13. Переможець місяця отримує подарунок вказаний в п 6.1.3.

6. Подарунковий фонд Конкурсу
6.1. Перелік подарунків для переможців Конкурсу:
6.1.1. 2 (два) телефони iPhone 6S
6.1.2. Організація інтерв’ю з українським науковцем Борисом Євгеновичем Патоном
6.1.3. 6 заохочувальних подарунків що еквівалентні сумі від 500 до 1000 грн.
6.1.3.1. Детальна інформація про заохочувальні подарунки буде анонсована на сайті https://techtoday.in.ua на початку кожного місяця, починаючи з травня 2016 р. до 30 січня 2017 р..
6.2. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.
6.3. Подарунок буде вручено Переможцям Конкурсу після оголошення списку Переможців на гала-заході Tech Today Awards.
6.4. У випадку порушення умов, наведених вище, Організатор залишає за собою право вилучити Подарунок на користь іншого Переможця.
6.5. Отримання Подарунку означає придбання його за 0,01 грн., в т.ч. ПДВ.
6.6. Податковим агентом в Конкурсі виступає Організатор. Оподаткування подарунків здійснюється Організатором згідно чинного законодавства України.
6.7. Для отримання подарунку, переможець Конкурсу, який є фізичною особою повинен пред’явити представнику Організатора документ, який засвідчує особистість переможця: паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Дані паспорту повинні співпадати з даними, введеними у анкеті під час реєстрації. У випадку, коли переможець з якихось обставин не може особисто отримати подарунок, його можливо отримати через довірену особу на підставі оформленої належним чином згідно діючого законодавства довіреності.
6.8. Замовник та Організатор не несуть відповідальності за неспроможність учасника Конкурсу отримати та скористатися подарунком у зв`язку з відсутністю в нього необхідних документів.
6.9. Відповідальність за вручення подарунків несе Організатор.

7. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Конкурсу

7.1. Інформування про Правила та умови Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення Правил Конкурсу на сайті https://techtoday.in.ua
7.2. Ці Правила та умови Конкурсу можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Конкурсу протягом всього періоду проведення Конкурсу. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Конкурсу нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Конкурсу.
7.3. Учасники Конкурсу з усіх питань можуть звертатися до Організатора Конкурсу за електронною адресою: ua.techtoday@gmail.com

8. Заключні положення
8.1. Своєю участю в Конкурсі всі Учасник підтверджує свою згоду на:
8.1.1. Обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Конкурсу;
8.1.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу з маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
8.1.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Конкурсу та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
8.1.4. Оприлюднення Конкурсної роботи Учасника на сайті https://techtoday.in.ua
8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Конкурсі всі Учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.4. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Конкурсу та згоден з їхніми умовами.
8.5. Участь в Конкурсі є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Конкурсу з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

8.6. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.

8.7. З моменту передачі Переможцеві Подарунку зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.
8.8. Організатор Конкурсу забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
8.9. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником Конкурсу персональних даних. Організатор не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
8.10. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора Конкурсу обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
8.11. Організатор Конкурсу залишає за собою право:
8.11.1. припинити участь в Конкурсі для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Конкурсу;
8.11.2. за умови погодження з Замовником змінювати умови, строки проведення Конкурсу, порядок видачі Подарунку;
8.11.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Конкурсу, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Конкурсу внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Конкурсу, технічними несправностями веб-сайту Конкурсу або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора Конкурсу та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне проведення Конкурсу;
8.11.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Конкурсу Подарунку та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Конкурсу та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Конкурсу.