Що пропонують українські вчені для важкої індустрії

Паливо з насіння, обігрівання будинків за допомогою теплої води із систем охолодження, використання BigData на промислових підприємствах – про ці та інші розробки розповідали українські вчені в Дніпрі 24 листопада 2017 року під час чергової зустрічі Tech Today Hub. Мова йшла про інноваційні рішення для важкої індустрії.

Захід проходив на території компанії Інтерпайп та складався з двох блоків: бізнес-частини, в якій мова йшла про досвід впровадження інновацій, та науково-практичної частини. Нижче ви можете ознайомитись з презентаціями доповідачів.

Інноваційні рішення від Vodafone
Одним із напрямків діяльності Vodafone є «Інтернет речей» (Іnternet of things). Оператор допомагає бізнесу зменшити свої витрати та підвищити продуктивність завдяки таким послугам, як контроль пересування транспорту та витрат палива, оптимізація маршрутів слідування, оперативне відстеження вантажів, автоматизація ручних процесів, скорочення рівня крадіжок і таке інше. Презентація Vodafone Україна.

NDI Foundation. Розвиток проектів сфери наукоємних інновацій
Організатор Tech Today Hub компанія NDI Foundation розповіла про сучасні підходи до управління інноваціями, головні аспекти впровадження наукоємних інновацій у бізнес. Було широко висвітлено прогресивні тренди організації науково-технічної та інноваційної діяльності в промисловості. Презентація NDI Foundation.

Інновації у виробництві. Досвід Інтерпайп
Андрій Кашинський, заступник начальника КПЦ з наскрізної технології Інтерпайп НТЗ, розповів про інноваційні рішення Інтерпайп на виробництві. Наприклад, Інтерпайп може робити колеса для швидкісних електропотягів. Презентація Інтерпайп.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Мямлін Сергій Віталійович, проректор з наукової роботи ДНУЗТ, поділився досвідом співпраці з промисловими підприємства та розповів про ключові моменти налагодження співробітництва науки та бізнесу.  Науково-технічні розробки та технології для промисловості

Науково-практичну частину заходу Tech Today Hub «Інноваційні рішення для важкої індустрії» представила група вчених з різних науково-дослідних інститутів НАН України та представників наукових організацій.

В рамках заходу були охоплені найважливіші технологічні питання для підприємств гірничо-металургійного комплексу та машинобудівної галузі.

Секція 1. Управління виробничими відходами підприємств гірничо-металургійного комплексу:

Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України. Підвищення ефективності використання вторинних ресурсів в аглодоменному виробництві

Відділ проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ НАН. Іноваційна технологія комплексної переробки твердих промислових відходів у вихровому повітряно-мінеральному потоці

Секція 2. Водоочищення і водопідготовка:

Технологія безстічної водопідготовки для підприємств гірничо-металургійного комплексу з отриманням мінеральних солей як супутніх продуктів

Секція 3. Енергетика та енергоефективність: використання залишкового тепла підприємств, зниження енерговитрат, ефективне управління енергоресурсами:

Інститут газу НАН України. Теплоутилізаційні апарати інноваційних конструкцій з посиленою радіаційною складовою теплообміну для паливних печей

Інститут газу НАН України. Інноваційні пальники, що працюють за технологією точного рівномірного нагрівання у промислових печах

Національна академія наук України. Інститут газуЕнергоефективна система опалення розморожувачів з/д сумішей кускових матеріалів і обертових печей для їх випалення

Національна академія наук України. Інститут газу. Спеціальні типи пальників для оптимізації показників роботи термотехнологічного обладнання

Інститут газу НАН України. Технологія використання біопалив різного походження для заміщення природного газу в процесі опалення обертових обпалювальних печей

Інститут газу НАН України. Утилізація скидної теплової енергії промислових підприємств на основі застосування теплонасосно-когенераційних станцій

Інститут газу НАН України. Технологія виробництва LNG на АГНКС і використання його парком великовантажних автомобілів.

Секція 4. Нові інструменти, обладнання та матеріали: обладнання для надточного легування сталі і сплавів, інструмент для механічної обробки важкооброблюваних матеріалів, новітні матеріали в металургії та машинобудуванні:

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М Францевича НАН України. Карбідосталі в металургії і машинобудуванні

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М Францевича НАН України. Технологія та обладнання для модифікування розплавів прецизійними комплексними брикетованими модифікаторами

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Механічна обробка сплавів з високим опором зносу

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Нові зварювальні технології і матеріали для ремонту, відновлення і виробництва зварних конструкцій

Секція 5. Big Data і цифрові рішення для оптимізації виробничих процесів:

SK.AI Technology. BigData і цифрові рішення для підвищення ефективності діяльності підприємства.